Informujemy, że w ramach współpracy z Miastem Rybnik, w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej istnieje możliwość korzystania
z bezpłatnej pomocy prawnej/bezpłatnych porad obywatelskich przez mieszkańców RYBNIKA.

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem http://dogma.org.pl/lokalizacje/rybnik/ znajdują się wszystkie informacje na temat świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Rybnika oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.