Aktualności

Zmiana organizacji pracy inspektoratu w  maju 2019r.

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r., dzień 2 maja 2019 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy.

W związku z powyższym, dzień 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

http://winb.katowice.uw.gov.pl/

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

http://www.gunb.gov.pl/