Aktualności

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DLA MIASTA RYBNIKA

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w tym zakresie, od 25 maja 2020 r. w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB) przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku, obowiązują poniższe zasady i ograniczenia:

 • wprowadzono możliwość osobistego składania wniosków i dokumentów w PINB dla miasta Rybnika w godzinach pracy inspektoratu, poprzez umieszczenie dokumentów w oznaczonej skrzynce podawczej PINB dla miasta Rybnika (dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie), zlokalizowanej na korytarzu I piętra budynku przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku (w sąsiedztwie pokoju nr 105);

 • istnieje możliwość osobistego składania wniosków oraz dokumentów w godzinach otwarcia kancelarii inspektoratu (kancelaria przeniesiona do pokoju nr 106). Obsługiwany przez pracownika kancelarii (w tym samym czasie) będzie tylko 1 interesant;

 • w sytuacjach zwyczajnych, zalecany jest kontakt interesantów z pracownikami PINB w formie:

  • telefonicznej – 32 422 26 58, 32 422 52 75 (w godzinach pracy inspektoratu);

  • za pośrednictwem poczty e-mail: rybnik@pinb.pl;

  • za pośrednictwem platformy ePUAP;

  • przez pocztę tradycyjną na adres: ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik;

 • istnieje możliwość osobistego stawiennictwa w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez PINB dla miasta Rybnika, po wcześniejszym umówieniu spotkania w kancelarii bądź telefonicznie z inspektorem;

 • w kontaktach z pracownikami PINB dla miasta Rybnika obowiązuje nakaz stosowania maseczek ochronnych lub innej formy zasłaniającej usta oraz nos;

 • w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, czynności kontrolne będą realizowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi oraz w zakresie ograniczonym uregulowaniami obowiązujących przepisów prawa.

*Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878).

 Tomasz Karakuła

                                                              Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

http://winb.katowice.uw.gov.pl/

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

http://www.gunb.gov.pl/