Aktualności

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RYBNIKA

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w tym zakresie, od 3 listopada 2020 r. w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB) przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku, obowiązują poniższe zasady i ograniczenia:

 • wprowadzono możliwość osobistego składania wniosków i dokumentów w PINB dla miasta Rybnika w godzinach pracy inspektoratu, poprzez umieszczenie dokumentów w oznaczonej skrzynce  podawczej  PINB  dla  miasta  Rybnika (dokumenty powinny być umieszczone
  w zamkniętej kopercie)
  , zlokalizowanej na korytarzu I piętra budynku przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku (w sąsiedztwie pokoju nr 105);

 • istnieje możliwość osobistego składania wniosków oraz dokumentów w godzinach otwarcia kancelarii inspektoratu (pokój nr 106). Obsługiwany przez pracownika kancelarii (w tym samym czasie) będzie tylko 1 interesant;

 • wyznacza się nowe godziny otwarcia kancelarii PINB:

poniedziałek od 7.00 do 11.00
wtorek od 11.00 do 14.30
środa od 7.00 do 11.00
czwartek od 13.00 do 17.00
piątek od 7.00 do 11.00

 • w sytuacjach zwyczajnych, zalecany jest kontakt interesantów z pracownikami PINB w formie:

  • telefonicznej – 32 422 26 58, 32 422 52 75 (w godzinach pracy inspektoratu);

  • za pośrednictwem poczty e-mail: rybnik@pinb.pl;

  • za pośrednictwem platformy ePUAP;

  • przez pocztę tradycyjną na adres: ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik;

 • istnieje możliwość osobistego stawiennictwa w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez PINB dla miasta Rybnika, po wcześniejszym umówieniu spotkania w kancelarii bądź telefonicznie z inspektorem;

 • w kontaktach z pracownikami PINB dla miasta Rybnika obowiązuje nakaz stosowania maseczek ochronnych lub innej formy zasłaniającej usta oraz nos;

 • w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, czynności kontrolne będą realizowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi oraz w zakresie ograniczonym uregulowaniami obowiązujących przepisów prawa.

Tomasz Karakuła
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika

*podstawa prawna: § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758) oraz § 1 pkt 6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1931).

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

http://winb.katowice.uw.gov.pl/

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

http://www.gunb.gov.pl/