Organizacja PINB

Skład osobowy:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika: Tomasz Karakuła

Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego: Joanna Wieczorek-Zarzecka (pokój nr 105a, wewn. 3)

Ekspert nadzoru budowlanego: Andrzej Tymoszyk (pokój nr 101, wewn. 5)

Inspektor nadzoru budowlanego: Janusz Ignacy (pokój nr 102, wewn. 6)

Inspektor nadzoru budowlanego: Jan Ogórek (pokój nr 102, wewn. 6)

Inspektor: Monika Grzenia (kancelaria, pokój nr 104, wewn. 1)

Inspektor: Monika Hary (pokój nr 105, wewn. 4)

Starszy inspektor: Anna Pastuszko 3/4 etatu (pokój nr 105a, wewn. 3)

Starszy specjalista: Katarzyna Harazin-Celińska (pokój nr 106, wewn. 2)

Główna księgowa: Irena Kuczera  1/4 etatu  (pokój 102, wewn. 6)

Księgowa: Urszula Niedźwiedź 1/4 etatu  (pokój 102, wewn. 6)