Na podstawie art. 14 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB) wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności:

Pani Katarzyna Harazin-Celińska

adres do korespondencji: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 1
telefon: 32 42 22 658
e-mail: rybnik@pinb.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PINB;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności PINB w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.