Z dniem 01.01.2012r. zgodnie z zarządzeniem nr 373/11 Wojewody Śląskiego z 22 listopada 2011r. rozszerza się zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika na obszar powiatu rybnickiego.

Obsługa klienta przez tłumacza języka migowego- istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w wyznaczonym przez klienta dniu.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

  • e-mailem – pisząc na adres rybnik@pinb.pl
  • faksem – na numer (32) 4222658 wewn. 0

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w PINB dla miasta Rybnika z pomocą tłumacza języka migowego – w oparciu o zapisy ww. ustawy – zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tygodniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Można tego dokonać za pomocą wymienionych powyżej sposobów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

No Responses

Dodaj komentarz