Strona główna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB)

44-200 Rybnik,

ul. Białych 7  (I piętro)

e-mail: rybnik@pinb.pl

skrytka odbiorcza ePUAP: /mp9056reeg/skrytka

tel./fax 32 422 26 58, 422 52 75

numery wewnętrzne:

0- fax

1- kancelaria (pokój nr 104, połączenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika)

2- Katarzyna Harazin-Celińska (pokój 106)

3- Joanna Wieczorek- Zarzecka,  Anna Pastuszko (pokój nr 105a)

4- Monika Grzenia, Monika Hary (pokój nr 105)

5- Andrzej Tymoszyk (pokój 101)

6- Jan Ogórek, Janusz Ignacy, Irena Kuczera, Urszula Niedźwiedź (pokój 102)

 

Kancelaria Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika czynna:

poniedziałek 7:00 – 11:00

wtorek 10:30 – 14:30

środa 7:00 – 11:00

czwartek 7:00 – 10:00, 14:00 – 17:00 

piątek  7:00 – 12:30

 

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO  INSPEKTORA  NADZORU  BUDOWLANEGO  DLA  MIASTA  RYBNIKA

W związku z wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. w Polsce stanu epidemii, wprowadza się do odwołania następujące zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB) przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku:


• inspektorat nie przyjmuje interesantów – zostaje zawieszona możliwość osobistego składania skarg i wniosków;
• wizyta w siedzibie PINB bądź przedłożenie dokumentów w sprawach nadzwyczajnych – możliwe będzie tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania;
• obywatele we wszystkich sprawach mogą kontaktować się z pracownikami inspektoratu wyłącznie:
◦ telefonicznie – 32 422 26 58, 32 422 52 75 (w godzinach pracy inspektoratu);
◦ za pośrednictwem poczty e-mail: rybnik@pinb.pl;
◦ za pośrednictwem platformy ePUAP;
◦ przez pocztę tradycyjną na adres: ul. Białych 7, 44-200 Rybnik.
• realizowane będą tylko kontrole w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, w sytuacji odwołania kontroli planowych, strony będą informowane na bieżąco pisemnie bądź telefonicznie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 

 Tomasz Karakuła

                                                              Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek  7.00 – 15.00

Wtorek          7.00 – 15.00

Środa            dzień wewnętrzny

Czwartek       7.00 – 17.00  (przerwa od 13.00 – 14.00 )

Piątek           7.00 – 13.00

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Tomasza Karakuła w czwartki w godzinach od 14:00 do 16:30 po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny w kancelarii.

 

Wszystkie pisma kierowane do Inspektoratu należy składać w Kancelarii (pok. nr 104) w godzinach pracy kancelarii.

PRZY OSOBISTYM SKŁADANIU WNIOSKÓW PROSZĘ PRZYNOSIĆ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW WRAZ Z ICH KOPIAMI.