Strona główna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB)

44-200 Rybnik,

ul. Białych 7  (I piętro)

e-mail: rybnik@pinb.pl

skrytka odbiorcza ePUAP: /mp9056reeg/skrytka

tel./fax 32 422 26 58, 422 52 75

numery wewnętrzne:

0- fax

1- kancelaria (pokój nr 106, połączenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika)

2- kancelaria (pokój nr 106, połączenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika)

3- Joanna Wieczorek- Zarzecka,  Anna Pastuszko (pokój nr 105a)

4- Monika Grzenia, Monika Hary (pokój nr 105)

5- Andrzej Tymoszyk (pokój nr 101)

6- Jan Ogórek, Katarzyna Harazin-Celińska, Irena Kuczera, Urszula Niedźwiedź (pokój nr 102)

 

Godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika:

Poniedziałek  7.00 – 15.00

Wtorek          7.00 – 15.00

Środa            7.00 – 15.00

Czwartek       7.00 – 17.00

Piątek           7.00 – 13.00

 

Godziny pracy kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika:

poniedziałek 7:00 – 11:00

wtorek 10:30 – 14:30

środa 7:00 – 11:00

czwartek 7:00 – 10:00, 14:00 – 17:00 

piątek  7:00 – 12:30

Wszystkie pisma kierowane do Inspektoratu należy składać w kancelarii (pok. nr 106) w godzinach pracy kancelarii bądź poza nimi w oznaczonej skrzynce podawczej.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Tomasza Karakuła zostało zwieszone na czas epidemii.

PRZY OSOBISTYM SKŁADANIU WNIOSKÓW PROSZĘ PRZYNOSIĆ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW WRAZ Z ICH KOPIAMI.

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DLA MIASTA RYBNIKA

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w tym zakresie, od 25 maja 2020 r. w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB) przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku, obowiązują poniższe zasady i ograniczenia:

 • wprowadzono możliwość osobistego składania wniosków i dokumentów w PINB dla miasta Rybnika w godzinach pracy inspektoratu, poprzez umieszczenie dokumentów w oznaczonej skrzynce podawczej PINB dla miasta Rybnika (dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie), zlokalizowanej na korytarzu I piętra budynku przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku (w sąsiedztwie pokoju nr 105);

 • istnieje możliwość osobistego składania wniosków oraz dokumentów w godzinach otwarcia kancelarii inspektoratu (kancelaria przeniesiona do pokoju nr 106). Obsługiwany przez pracownika kancelarii (w tym samym czasie) będzie tylko 1 interesant;

 • w sytuacjach zwyczajnych, zalecany jest kontakt interesantów z pracownikami PINB w formie:

  • telefonicznej – 32 422 26 58, 32 422 52 75 (w godzinach pracy inspektoratu);

  • za pośrednictwem poczty e-mail: rybnik@pinb.pl;

  • za pośrednictwem platformy ePUAP;

  • przez pocztę tradycyjną na adres: ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik;

 • istnieje możliwość osobistego stawiennictwa w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez PINB dla miasta Rybnika, po wcześniejszym umówieniu spotkania w kancelarii bądź telefonicznie z inspektorem;

 • w kontaktach z pracownikami PINB dla miasta Rybnika obowiązuje nakaz stosowania maseczek ochronnych lub innej formy zasłaniającej usta oraz nos;

 • w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, czynności kontrolne będą realizowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi oraz w zakresie ograniczonym uregulowaniami obowiązujących przepisów prawa.

*Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878).

 

 Tomasz Karakuła

                                                              Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika