Strona główna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (PINB)

44-200 Rybnik,

ul. Białych 7  (I piętro)

e-mail: rybnik@pinb.pl

skrytka odbiorcza ePUAP: /mp9056reeg/skrytka

tel./fax 32 422 26 58, 422 52 75

numery wewnętrzne:

0- fax

1- kancelaria Monika Grzenia (połączenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego- Sabiny Kazieczko- przez kancelarię) pokój nr 104

2- Cezary Gałczyński (pokój 106)

3- Joanna Wieczorek- Zarzecka, Anna Pastuszko (pokój nr 105a)

4- Monika Hary, Anna Zimny (pokój nr 105)

5- Andrzej Tymoszyk (pokój nr 101)

6- Zbigniew Raniszewski, Wojciech Puc (pokój nr 102)

 

Godziny pracy:

Poniedziałek  7- 15

Wtorek          7- 15

Środa            dzień wewnętrzny (kancelaria czynna w godzinach 7-15)

Czwartek       7- 17

Piątek           7- 13

Wszystkie pisma kierowane do Inspektoratu należy składać w Kancelarii (pok. nr 104) w godzinach pracy Inspektoratu.

PRZY OSOBISTYM SKŁADANIU WNIOSKÓW PROSZĘ PRZYNOSIĆ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW WRAZ Z ICH KOPIAMI.

 

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów pierwszego i drugiego stopnia alarmowego na całym terytorium RP obowiązujących od 20.07.2016r. do 01.08.2016r. (Światowe Dni Młodzieży) zdarzenia związane z ww. stopniami alarmowymi kierowane do PINB poza godzinami pracy inspektoratu należy zgłaszać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku pod nr telefonu 32 4221000, 32 4395800.