Druki do pobrania

PRZY OSOBISTYM SKŁADANIU WNIOSKÓW PROSZĘ PRZYNOSIĆ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW WRAZ Z ICH KOPIAMI.

Druki i formularze wydane w oparciu o pozwolenie na budowę/zgłoszenie uzyskane na mocy przepisów zmieniających ustawę Prawo budowlane, które weszły z dniem 19 września 2020 r.:

Druki i formularze: