DRUKI OBOWIĄZUJĄCE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA*
ZOSTAŁY OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM – POZOSTAŁE DRUKI
MAJĄ CHARAKTER POMOCNICZY

  • przy składaniu zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie prosimy o dołączanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH:


ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY:


WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE:


POZOSTAŁE DRUKI:


*PODSTAWA PRAWNA:

  • druk PB-5 – art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • druk PB-10 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 322)
  • druk PB-12 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 297)
  • druk PB-15 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 338)
  • druki PB-16, PB-16a, PB-17, PB-17arozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 02 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 913)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE RODO

> Klauzula informacyjna

 

No Responses

Dodaj komentarz