Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika zaprasza do współpracy osoby (najchętniej z wykształceniem prawniczym) zainteresowane zdobyciem doświadczenia zawodowego w formie wolontariatu na okres czasu powyżej 30 dni (jako wolontariusz nie jesteś pracownikiem, bo– przede wszystkim – pracujesz bez wynagrodzenia, pomimo działania pod kierownictwem. Wolontariat jest zawierany na zasadach cywilnoprawnych. Praca wolontariusza nie jest równoznaczna ze świadczeniem pracy. Słowo „praca” jest tu używane w znaczeniu szerszym niż wykonywanie obowiązków w ramach stosunku pracy i nie oznacza przekształcenia umowy cywilnoprawnej w stosunek pracy.). Osoby zainteresowane wolontariatem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika proszone są o przesłanie cv drogą elektroniczną na adres rybnik@pinb.pl.

No Responses

Dodaj komentarz